Streetball - Pravidla

ČESKÁ VERZE PRAVIDEL BASKETBALU 3x3 - STRUČNÝ PŘEHLED PRAVIDEL ČBF 3x3


ČESKÁ VERZE PRAVIDEL BASKETBALU 3x3
platí od 1. 1. 2015


Hlavní zásada

Oficiální pravidla basketbalu FIBA jsou platná pro všechny herní situace, které nejsou výslovně uvedeny zde, v těchto pravidlech basketbalu 3x3.

1. Hřiště a míč

1.1 Hraje se na hřišti pro basketbal 3x3 s jedním (1) košem. Hřiště je 15 m široké a 11 m dlouhé. Na ploše musí být vymezené území, čára trestného hodu (5,80 m), dvoubodová čára (6,75 m) a půlkruh proti prorážení pod košem. Ke hře může být použita polovina tradičního basketbalového hřiště.

1.2 Pro ženy i muže a všechny věkové kategorie se používá oficiální míč 3x3 (velikosti 6").

Poznámka: Na regionální úrovni lze hrát basketbal 3x3 kdekoliv. Vyznačení hřiště pak musí být
přizpůsobeno místním podmínkám.

2. Družstva

2.1 Každé družstvo se skládá ze čtyř (4) hráčů. Tři (3) hráči na hřišti a jeden (1) náhradník.

3. Rozhodčí

3.1 Rozhodčími utkání jsou jeden (1) nebo dva (2) rozhodčí na hřišti a dva (2) rozhodčí u stolku, zapisovatel a časoměřič.

4. Začátek utkání

4.1 Obě družstva se před zahájením utkání rozcvičují společně.

4.2 Losování mincí určí, které družstvo má výhodu výběru první držení míče. Družstvo si může vybrat první držení míče na začátku utkání, nebo první držení míče na začátku případného prodloužení.

4.3 Utkání musí začít se třemi (3) hráči na hřišti.

Poznámka: Články těchto pravidel 4.3 a 6.4 platí pro oficiální soutěže 3x3 FIBA: Olympijské hry, Mistrovství světa 3x3 (včetně U18), Mistrovství kontinentální zón 3x3 (včetně U18), Světovou tour 3x3 a All stars 3x3.
V České republice platí články 4.3 a 6.4 pro nejvyšší mistrovskou soutěž "ČBF 3x3 – Tour" a regionální mistrovské soutěže ČBF 3x3.

5. Body

5.1 Koš dosažený z pole uvnitř oblouku (6,75 m), se počítá za jeden (1) bod.

5.2 Koš dosažený z pole vně oblouku (6,75 m), se počítá za dva (2) body.

5.3 Koš dosažený z úspěšného trestného hodu, se počítá za jeden (1) bod.

6. Hrací doba / Vítěz utkání

6.1 Základní hrací doba je následující:
Jedno (1) hrací období deset (10) minut. Hodiny hry budou zastaveny, když je míč mrtvý a během provádění trestných hodů. Hodiny hry budou spuštěny po dokončení výměny míče za obloukem (útočící družstvo získá držení - kontrolu míče po výměně).

6.2 První družstvo, které dosáhne 21 bodů, nebo více, vyhrává utkání, pokud se tak stane ještě před koncem základní hrací doby. Toto pravidlo platí jen pro základní hrací dobu (neplatí pro případné prodloužení).

6.3 Pokud není utkání rozhodnuto na konci základní hrací doby, hraje se prodloužení. Přestávka před prodloužením je jedna (1) minuta. Družstvo, které první dosáhne v prodloužení dvou (2) bodů, vyhrává utkání.

6.4 Družstvo prohrává utkání zrušením, když není připraveno ke hře ve stanoveném čase zahájení utkání, nemá připravené tři (3) hráče na hřišti. V tomto případě je výsledek utkání zapsán jako:
W – 0, nebo 0 – W (W znamená vítěz utkání).

6.5 Družstvo prohrává kontumačně, pokud opustí hřiště před koncem utkání, nebo když všichni hráči družstva jsou zraněni nebo diskvalifikováni. V tomto případě si vítězné družstvo může vybrat dosažené skóre nebo zrušení utkání v
jeho prospěch. Diskvalifikované družstvo má vždy skóre 0.

6.6 Družstvo, které prohrálo zrušením utkání, nebo prohrálo kontumačně, bude vyřazeno ze soutěže.

Poznámka: Pokud nejsou k dispozici hodiny hry na měření čistého času, stanoví hrubou hrací dobu pořadatel. FIBA doporučuje stanovit časový limit a limit bodů v souladu s dobou trvání utkání (10 minut/10 bodů, 15 minut/15 bodů, 21 minut/21 bodů).

7. Chyby / Trestné hody

7.1 Družstvo je v situaci trestu za chyby poté, dopustí-li se šesté (6) chyby. Hráč není vyloučen z utkání za počet
jeho chyb, ale při jeho dvou nesportovních chybách v jednom utkání je diskvalifikován dle článku 15.

7.2 Za chybu na hráče při hodu na koš z pole uvnitř oblouku (6,75 m), bude házejícímu hráči přiznán jeden (1) trestný hod. Za chybu na hráče při hodu na koš z pole vně oblouku (6,75 m), budou házejícímu hráči přiznány dva (2) trestné hody.

7.3 Za chybu na hráče při úspěšném hodu na koš, bude házejícímu hráči přiznán ještě jeden (1) trestný hod.

7.4 Za sedmou (7) osmou (8) a devátou (9) chybu družstva budou přiznány dva (2) trestné hody. Za desátou (10) a jakoukoliv následnou chybu budou přiznány dva (2) trestné hody a držení míče. Toto pravidlo bude aplikováno i na chyby dle článku 7.2 a 7.3.

7.5 Za všechny technické chyby bude udělen jeden (1) trestný hod a držení míče. Za nesportovní chyby musí být uděleny vždy dva (2) trestné hody a držení míče. Hra bude pokračovat výměnou míče za obloukem na vrcholu oblouku.

7.6 Za chybu družstva, majícího míč pod kontrolou, nejsou uděleny žádné trestné hody.

8. Jak se hraje s míčem

8.1 Po každém koši ze hry nebo po posledním úspěšném trestném hodu s výjimkou těch, po kterých následuje trestný hod:
- Hráč družstva, které obdrželo koš, bude po koši pokračovat plynule driblinkem nebo přihrávkou z místa pod košem (ne ze zámezí za koncovou čarou) za oblouk (6,75 m).
- V této situaci není bránící družstvo oprávněno hrát míčem v půlkruhu proti prorážení pod košem.

8.2 Po každé neúspěšné střelbě z pole nebo po posledním neúspěšném trestném hodu (s výjimkou těch, po kterých následuje držení míče):
- Pokud míč doskočí útočící družstvo, může se znovu pokusit o dosažení koše, bez návratu za oblouk (6,75 m).
- Pokud doskočí míč bránící družstvo, musí vrátit míč (přihrávkou nebo driblinkem) za oblouk (6,75 m).

8.3 V případě, že bránící družstvo získá nebo blokuje míč, musí vrátit míč (přihrávkou nebo driblinkem) za oblouk (6,75 m).

8.4 Po mrtvém míči začíná držení míče družstva výměnnou míče mezi obráncem a útočníkem na vrcholu oblouku.

8.5 Hráč je považován za hráče za obloukem, když žádná jeho noha není uvnitř oblouku, ani se nedotýká čáry oblouku.

8.6 V případě situace rozskoku, je míč přiznán bránícímu družstvu.

9. Zdržování

9.1 Zdržování nebo málo aktivní hra (tj. není snaha o dosažení koše), je přestupek proti pravidlům.

9.2 Pokud se měří čas hodinami pro střelbu, musí se družstvo pokusit o střelbu do dvanácti (12) vteřin. Hodiny pro střelbu budou spuštěny, jakmile je míč v držení hráče útočícího družstva (po výměně míče s obráncem nebo po úspěšné střelbě pod košem).

Poznámka: Pokud není hřiště vybaveno hodinami pro střelbu (měření 12 vteřin) a družstvo se nesnaží aktivně útočit na koš, varuje jej rozhodčí počítáním posledních pěti (5) vteřin, (Stalling).

10. Střídání

10.1 Střídání je povoleno kterémukoliv družstvu, když je míč mrtvý, ale před získání kontroly míče nebo před trestným hodem. Náhradník může vstoupit do hřiště poté, co střídající hráč vystoupí hřiště a dotkne se náhradníka. Střídání může být provedeno pouze za koncovou čarou, naproti koše a střídání nevyžaduje žádnou akci rozhodčích na hřišti ani pomocných rozhodčích u stolku.

11. Oddechové časy

11.1 Každé družstvo má nárok na jeden (1) oddechový čas. Každý hráč může zažádat o oddechový čas, když je míč mrtvý.

11.2 V případě televizní produkce může pořadatel rozhodnout o použití dvou (2) oddechových časů, které se použijí při prvním mrtvém míči, když hodiny hry ukazují čas 06:59 a 03:59.

11.3 Všechny oddechové časy mají délku třicet (30) sekund.

Poznámka: Oddechový čas je možné vyžádat pouze, když je míč mrtvý a nemůže být vyžádán, když je míč živý dle článku 8.1.

12. Postup při protestu

12.1 V případě, kdy se družstvo domnívá, že jeho zájmy byly nepříznivě ovlivněny rozhodnutím rozhodčího, nebo jakoukoliv událostí v průběhu hry, musí postupovat následujícím způsobem:
12.1.1 Kapitán družstva ihned po ukončení utkání podepíše zápis o utkání, před podpisem rozhodčího.
12.1.2 Družstvo do 30 minut předloží řediteli turnaje písemné zdůvodnění protestu s vratnou kaucí 200,- USD (150,- €, 5000,- Kč). Jestli-že bude protest uznán, kauce bude vrácena.
12.1.3 Videozáznamy mohou být pro rozhodnutí použity pouze v případě, když se jedná o rozhodnutí, zda míč byl vystřelen před koncem hrací doby, nebo zda dosažený koš z pole se počítá za jeden nebo dva body.

13. Pořadí družstev

13.1 Jak ve skupinách, tak také v celkovém pořadí soutěže platí následující pravidla stanovení pořadí družstev. Jestliže družstva mají stejné výsledky po prvním kroku, následuje rozhodování ve druhém, případně třetím kroku:
13.1.1 Více vítězných utkání (nebo lepší poměr výher/proher v případě nestejného počtu utkání).
13.1.2 Výsledky vzájemných utkání (platí pouze ve skupinách, v úvahu se berou pouze poměry výhry/prohry).
13.1.3 Vyšší průměrný počet nastřílených bodů (bez ohledu na výhry nebo prohry).

13.2 Pokud není rozhodnuto ani po třech krocích, rozhodne o pořadí družstev vyšší nasazení družstva do soutěže.

14. Nasazování družstev do soutěže

14.1 Družstva jsou nasazována do soutěže s ohledem na body hráčů v rankingu (součet bodů tří (3) nejlepších hráčů před soutěží). V případě, že bude součet bodů stejný, stanoví se nasazení do soutěže náhodně.

15. Diskvalifikace

15.1 Hráč, který se dopustí v utkání dvou nesportovních chyb (nevztahuje se na technické chyby), bude rozhodčími diskvalifikován z utkání a může být pořadatelem diskvalifikován ze soutěže. Nezávisle na tom bude diskvalifikován pořadatelem hráč (i), pro akty násilí, slovní či fyzické agrese, manipulování s výsledky, porušení antidopingových pravidel FIBA (Svazek 4. Vnitřní předpisy FIBA), nebo jiného porušení Etického kodexu FIBA (Svazek 1., Kapitola II. Vnitřní předpisy FIBA).

15.2 Pořadatel může diskvalifikovat družstvo ze soutěže, s ohledem na chování ostatních členů družstva (i v případě jejich nečinnosti k výše uvedenému chování).

15.3 FIBA i ČBF může ukládat další disciplinární tresty podle rozpisu soutěže, podmínek 3x3planet.com a Řádů ČBF. Předpisy FIBA ani ČBF nemohou měnit ustanovení toho článku 15.**************************************************


STRUČNÝ PŘEHLED PRAVIDEL ČBF 3x3
platí od 1. 1. 2015


1. Hřiště a míč:
Oficiální hřiště je 15 m široké a 11 m dlouhé.
Pro ženy i muže a všechny věkové kategorie se používá oficiální míč FIBA 3x3 (velikosti 6").

2. Soupiska družstva:
Na soupisce družstva musí vedoucí družstva a čtyři hráči (tři na hřišti a jeden náhradník).
Poznámka: Na oficiálních soutěžích může začít utkání pouze se třemi hráči na hřišti.

3. Rozhodčí:
Jeden nebo dva rozhodčí na hřišti. Dva pomocní rozhodčí u stolku, zapisovatel a časoměřič.

4. Oddechový čas:
Jeden na utkání pro každé družstvo v délce 30 sekund, který si vyžádá hráč při mrtvém míči. Možné televizní oddechové časy při prvním mrtvém míči v hrací době po 06:59 a 03:59.

5. První držení míče:
Po vyhraném losování mincí si družstvo vybere první držení míče na začátku utkání nebo prodloužení.

6. Dosažené body:
Koš uvnitř oblouku se počítá za jeden bod. Koš z pole vně oblouku, se počítá za dva body.

7. Hrací doba a limit skóre:
Hraje se 1x10 minut čistého času, nebo dosažení 21 bodů. Pokud se utkání hraje na hrubý čas, jsou limity 10 minut nebo 10 bodů, 15 minut nebo 15 bodů, 21 minut nebo 21 bodů.

8. Prodloužení:
Vyhraje družstvo, které v prodloužení první dosáhne dvou bodů.

9. Čas na střelbu:
Družstvo má limit 12 sekund. Pokud se neměří čas na střelbu, rozhodčí varuje družstvo, že zdržuje (Stalling) a
odpočítává posledních pět sekund.

10. Trestné hody:
Jeden trestný hod, faul při střelbě uvnitř oblouku, dva trestné hody, faul při střelbě za obloukem. Jeden trestný hod po faulu při úspěšném koši ze hry.

11. Limity chyb družstva a hráčů:
Družstvo má limit 6 chyb, další 7., 8., 9. se trestá dvěma trestnými hody. Desátá a každá další chyba hráče na hřišti se trestá dvěma trestnými hody + držení míče. Hráčů m se evidují pouze nesportovní chyby. Hráč je po dvou
nesportovních chybách v jednom utkání, diskvalifikován z utkání.

12. Držení míče po úspěšném koši:
Družstvo, které dostane koš, pokud získá držení míče v oblouku pod košem, nesmí v něm být bráněno.

13. Držení míče a možnost dát koš:
- Při mrtvém míči (rozhodčí zapíská), získá družstvo držení míče po výměně míče za obloukem.
- Při úspěšném doskoku, nebo získání míče obranou, musí být míč vyvezen za oblouk.
- Při situaci rozskoku získá držení míče bránící družstvo, po výměně míče za obloukem.

14. Střídání:
Střídání je povoleno kterémukoliv družstvu, když je míč mrtvý, ale před získání kontroly míče. Náhradník může vstoupit do hřiště, za koncovou čarou, až podoteku se střídajícím hráčem. Střídání nevyžaduje žádnou akci rozhodčích na hřišti, ani pomocných rozhodčích u stolku.

15. Poznámky:
15.1 Hráč je za obloukem, když vykročí za oblouk a nedotýká se hřiště uvnitř oblouku, ani čáry oblouku.
15.2 Oficiální pravidla FIBA platí pro všechny situace, které nejsou výše uvedeny.
15.3 Nasazení družstev, diskvalifikace a protesty jsou podrobně popsány v plné verzi pravidel.

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:
banner 300x250 pixel

Nejtipovanější zápasy

Domácí-Hosté 12
žádné tipy

Narozeniny hráčů

25.07.Thurmond, Natenedožitých 83 let
25.07.Thomas, Kenny47 let
25.07.Krstic, Nenad41 let
25.07.Smith, Nolan36 let
25.07.Wanamaker, Brad35 let
25.07.Davies, Brandon33 let
25.07.Barber, Cat30 let
25.07.HOUSengun, Alperen22 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

17.07.MILMiddleton- kotník
16.07.MILJackson Jr.- zlomený prst
15.07.DALIrving- zlomená ruka
13.07.MIAJovic- kotník
11.07.ATLBufkin- rameno
10.07.WASBey- koleno
07.07.PHXDurant- lýtko
>> všechna zranění

Aktuální série

banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze]
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů?
[Hlavní diskuze]
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze]
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze]